top of page

Artroskopie kolena

ambulantní, bez hospitalizace

Co je ambulantní artroskopie (ASK)?

Ambulantní výkon v rámci jednodenní chirurgie znamená, že nebudete muset ležet po artroskopii v nemocnici, ale cca za 2 hodiny po výkonu budete propuštěni domů. Ambulantně se provádí nejčastěji ošetření menisků. V případě nálezu větších defektů na kloubní chrupavce, kompletním roztržením zkřížených vazů, bude zajištěna další rekonstrukční artroskopickou nebo otevřenou operací na specializovaném pracovišti. Vhodný kandidát je pacient ve věku do 60 roků, bez závažnějších onemocnění. Vlastní operace, průběh, technika se nijak neliší od artroskopie s následnou hospitalizací.

Výhody ambulantní artroskopie kolena
Bez nutnosti hospitalizace.
Anestezie je krátkodobá, cca 15-30 min, bez intubace.
Propuštění domů v den operace, cca 2 hodiny po operaci.
Dřívější termín operace po domluvě s operatérem.
Plně hrazeno pojišťovnou.

U koho se nedoporučuje ambulantní výkon?
Zejména u rizikových pacientů se závažnějším onemocněním srdce (stavy po srdečních infarktech, se srdeční arytmií, po implantaci kardiostimulátoru nebo defibrilátoru), stavy po trombózách či zánětech žil. Ambulantní výkon také není vhodný u pacientů s onemocněním ledvin, na dialýze apod. Opatrnost bychom měli mít i pacientů s cukrovkou. U těchto pacientů je lépe zvolit artroskopii s hospitalizací.

bottom of page